Eija Kivekäs, Auli Kuusela, Anu Laukkanen ja Inga Mukku. Sodankylän kunta 2023.

Hyvinvointilähetti tukena COVID-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hanke oli yksi Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2020 rahoittamista Mielenterveysosaaminen kunnissa -täydennyshaun hankkeista (MITO 2021). Sodankylässä toteutettu hanke kesti vuoden 2022 loppuun.

Raportin lähtökohdat

Hyvinvointilähete mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana raportissa kuvataan ”Hyvinvointilähetti tukena COVID-19 pandemian jälkeisessä arjessa -hankkeen koulutettujen hyvinvointilähettien arvioita koulutuksesta ja menetelmän käyttökelpoisuudesta toiminnassa. Lähetteentekijät arvioivat sekä lähetteen että toimintamallin käytettävyyttä. Kehitettyä toimintamallia tarkasteltiin myös hyvinvointilähetteiden asiakirja-analyysin kautta, ja lähetteen sekä toiminnan tukena käytettyjen osallisuusmittarin ja positiivisen mielenterveysmittareiden antamien tulosten perusteella. Ohjausryhmä arvioi palautteessaan hanketta kokonaisuutena. Tuensaajien palaute tuodaan esille osallisuusmittarin ja positiivisen mielenterveysmittarin alku- ja loppumittausten tuloksissa.”

Kohdentuuko toiminta ihmisiin, joille hyöty on suurin

”Hyvin ajoitettu hyvinvointilähete on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tuloksekas (Vidovic ym. 2021). Vertaistuenomainen, mutta yksilöllinen kohtaaminen ei aseta henkilöä potilas – ammattilainen –asetelmaan, vaan henkilö kokee olevansa itse toiminnan tekijä eikä diagnosoitu potilas. Taloudellisesti oikea-aikainen hyvinvointilähete ja sen pohjalta kohtaaminen säästävät resursseja ammattimaista työotetta tarvitseville henkilöille. Jotta ammattilaiset pystyvät arvioimaan, kenelle ja milloin hyvinvointilähete sopisi, tarvitaan tietoon perustuvaa näyttöä ja konkreettisia esimerkkejä mallin soveltuvuudesta. Erityisesti perustason terveydenhuollon henkilöstön kiinnostus toimintamallia kohtaan on saatava heräämään.”

Raporttiin voit tutustua alla olevasta linkistä!

Hyvinvointilähete mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistajana

Muita uutisia