Hyvinvointilähete - toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

 

Hyvinvointilähetteen tavoitteena on edistää täysi-ikäisten asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta auttamalla löytämään tarpeidensa mukaista toimintaa.

Tarve hyvinvointilähetteelle voi muodostua useista syistä, joita voivat olla esimerkiksi yksinäisyys, lievät mielialaoireet, syrjäytyminen tai sen riski. Tarve voi syntyä myös elämäntapamuutoksen, kuten eläköitymisen, leskeytymisen, sairastumisen tai vaikkapa uudelle paikkakunnalle muuton seurauksena.

Hyvinvointilähete kohdentuu tilanteisiin, joissa ihmisellä on erityisiä tarpeita tai esteitä osallistua hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Hyvinvointilähete vastaa tarpeisiin, joita ei voida korjata peruspalveluissa, mutta jotka pitkittyessään vaikuttavat mielialaan ja saattavat muuttua terveydellisiksi haasteiksi