Koulutukset

Kiinnostaako sinua linkkihenkilöksi ryhtyminen? Tai hyvinvointilähetteiden kirjaaminen? Edustatko kenties järjestöä, kohtaamispaikkaa tai muuta tahoa joka haluaisi kuulla lisää hyvinvointilähetetoiminnasta?

Lue lisää koulutuksista!

Linkkihenkilökoulutus

Linkkihenkilöt ovat avaintoimijoita, jotka työskentelevät hyvinvointilähetteen saanen kanssa yhteisöön kiinnittymiseksi. Työtä tehdään työ- tai palkkiosaajasuhteessa. Lue lisää linkkihenkilön työstä!

Koulutusprosessin avulla opit tukemaan asiakasta hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään kunnan, kolmannen sektorin sekä seurakuntien tarjoamia palveluita, tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa​, ja soveltaa dialogisuutta keskustelussa​​. Opit myös tunnistamaan minkälaisiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin oma työtapa perustuu, sekä käyttämään mentorointia oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittämisessä ja tukemisessa​.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 1. Hyvinvointilähete -toimintamalli​-Toipumisorientaatio
 2. Dialogisuus keskustelussa
 3. Motivoiva haastattelu työvälineenä
 4. Sosiaalinen verkosto hyvinvoinnin tukena
 5. Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille
 6. Virtu.fi -alustan käyttö työvälineenä
 7. Mentorointi osana koulutuspäiviä

Linkkihenkilökoulutuksen infovideo, lisätietoa koulutuksesta sekä siihen hakeutumisesta.

Lähetteen tekijöiden koulutusmateriaali

Ammattilaisella, joka työskentelee esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollisuus toimia hyvinvointilähetteen tekijänä.

Ennen hyvinvointilähetteen kirjaamista, on hyvä tutustua lähetteen tekijöiden materiaaliin. Tarvittaessa voi olla myös yhteydessä oman alueensa hyvinvointilähetekoordinaattoriin. Koordinaattori voi myös tarvittaessa järjestää tapaamisen, jossa käydään läpi hyvinvointilähete, sen tavoite sekä miten lähetteen voi kirjata.

Tutustu lähetteentekijöiden materiaaliin hyvinvointilähetesivujen materiaalipankissa.

Materiaaleja

 

Ota yhteyttä oman alueesi hyvinvointilähetekoordinaattoriin.

Yhteystiedot

Hyvinvointilähete toimintapaikoille, yhteisöille ja muille sidosryhmille

Tulevat koulutukset

Syksyn 2024 linkkihenkilökoulutus

VASA 2 hanke ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät linkkihenkilökoulutuksen syksyllä 2024 päivätoteutuksena.

Koulutuspäivät järjestetään etäyhteydellä: 4.9., 20.9., 10.10. ja 24.10. klo 12-16, sekä 14.11. klo 9-15.

Koulutuksesta saat valmiudet

 • Tukea lähetteen saajaa hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita
 • Tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa
 • Hyödyntää toipumisorientaatiota ja motivoivaa haastattelua työtapoina
 • Käyttää mentoroinnin hyödyntämistä linkkihenkilötyössä

Hae mukaan koulutukseen tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Vilma Sydänlammi, aluekoordinaattori

vilma.sydanlammi@poske.fi

puh. 040 686 4054

Kevään 2024 linkkihenkilökoulutus

VASA 2 hanke ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät linkkihenkilökoulutuksen keväällä 2024. Koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa päivä- ja iltatoteutuksena.

Päiväryhmän koulutukset järjestetään aina klo 12–16 seuraavasti:18.1., 16.2., 22.3., 18.4., 17.5. ja 6.6.2024

Iltaryhmän koulutukset järjestetään aina klo 16–20 seuraavasti: 7.2., 29.2., 20.3., 17.4., 15.5. ja 5.6.2024.

Koulutuksesta saat valmiudet

 • Tukea lähetteen saajaa hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita
 • Tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa
 • Hyödyntää toipumisorientaatiota ja motivoivaa haastattelua työtapoina
 • Käyttää mentoroinnin hyödyntämistä linkkihenkilötyössä

Hae mukaan koulutukseen tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Vilma Sydänlammi, aluekoordinaattori

vilma.sydanlammi@poske.fi

puh. 040 686 4054

Syksyksi 2023 suunniteltu koulutus siirtyi keväälle 2024

VASA 2 hankkeen järjestämän ja koulutuksesta vastaavan Lapin ammattikorkeakoulun syksylle 2023 suunniteltu koulutus siirrettiin järjestettäväksi kevään 2024 aikana.

VASA 2 hanke vastasi kevään 2023 linkkihenkilökoulutuksen järjestämisestä

Linkkihenkilökoulutuksen käytännön toteutuksesta vastasi Lapin  ammattikorkeakoulu. Koulutus oli 5 opintopisteen laajuinen (135 t). Koulutuksen infopäivä järjestettiin perjantaina 24.2.2023 klo 9–16. Infopäivän lisäksi koulutukseen sisältyi kuusi koulutuspäivää, jotka pidettiin aina klo 9–16. Infopäivä ja kaikki koulutuspäivät toteutettiin ZOOM-yhteydellä. Koulutus käynnistyi 16.3 ja päätöspäivä oli 5.6.2024.

 

 

Sodankylän linkkihenkilökoulutus

Sodankylän linkkihenkilökoulutus toteutettiin Hyvinvointilähete tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa-hankeessa syksyn 2021 ja alkutalven 2022 aikana.

Itä-Lapin linkkihenkilökoulutus

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus käynnistyi lokakuussa 2022 ja se toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-etäyhteydellä. Koulutukseen osallistuu 12 koulutettavaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (TtM, psykoterapeutti, Lapin Hyvinvointialue) ja Paula Yliniemi (lehtori, KM, psykoterapeutti, Lapin AMK). Koulutus oli osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistui linkkihenkilöitä joulukuussa 2022.

Seuraava koulutus suunniteltiin alkamaan etätoteutuksena keväällä 2023, VASA- hankkeen toimesta Lapin ammattikorkeakoulun vastatessa koulutuksen käytännön toteutuksesta.