Linkkihenkilökoulutus

Kiinnostaako sinua linkkihenkilöksi ryhtyminen? Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa linkkihenkilökoulutuksen sisällöstä, periaatteista ja koulutusprosessin kautta opittavista taidoista. Myös linkkihenkilötyölle tärkeä toipumisorientaatio tulee tutuksi.

Koulutusprosessin avulla osaat

 • tukea asiakasta hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään ​kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita​
 • tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa​
 • soveltaa dialogisuutta keskustelussa​​
 • tunnistat minkälaisiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin oma työtapa perustuu
 • käyttää mentorointia oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittämisessä ja tukemisessa​

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Hyvinvointilähete -toimintamalli​
 • Toipumisorientaatio
 • Dialogisuus keskustelussa​
 • Motivoiva haastattelu työvälineenä
 • Sosiaalinen verkosto hyvinvoinnin tukena
 • Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille
 • Virtu.fi ja lähellä.fi alustojen käyttö työvälineenä
 • Mentorointi osana koulutuspäiviä

Linkkihenkilötyössä toipumisorientaatio on voimavaralähtöinen ajatusta ohjaava viitekehys. Siinä painottuvat toivo, osallisuus, vastuu/vahvuudet, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ihmisen sairaus tai toimintakyvyn haasteet eivät ole ihmistä määrittäviä asioita, vaan ihminen voi elää mielekästä elämää ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja kokea kuuluvansa tärkeänä osana yhteisöön. (Nordling, 2016, Nordling, Järvinen, & Lähteenlahti. 2015.) Linkkihenkilön ja asiakkaan suhde perustuu tasavertaiseen dialogiseen vuorovaikutukseen, jossa linkkihenkilö toimii rinnallakulkijana ja ohjaa asiakasta sekä toimii asiakkaan omaa toimijuutta vahvistaen ja tukien (Väisänen, Niemelä & Suua, 2009; Arnkil & Erikson, 2012). Tähän kytkeytyy työtapana motivoiva haastattelu, jossa tavoitteena on auttaa ihmisiä ratkaisemaan sellaisia motiiviristiriitoja, jotka ehkäisevät myönteisiä käyttäytymismuutoksia (Oksanen, 2014). Tavoitteena on, että asiakas löytää yhteisöllisestä toiminnasta oman paikkansa ja kokee oman hyvinvointinsa vahvistuvan yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistuessa. Lisäksi mentorointi on olennainen osa koulutusta, jolla tuetaan ammatillista työskentelyä ja mahdollistetaan vertaistuki.

Tulevat ja päättyneet koulutukset

Kevään 2024 linkkihenkilökoulutus

VASA 2 hanke ja Lapin ammattikorkeakoulu järjestävät linkkihenkilökoulutuksen keväällä 2024. Koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa päivä- ja iltatoteutuksena.

Päiväryhmän koulutukset järjestetään aina klo 12–16 seuraavasti:18.1., 16.2., 22.3., 18.4., 17.5. ja 6.6.2024

Iltaryhmän koulutukset järjestetään aina klo 16–20 seuraavasti: 7.2., 29.2., 20.3., 17.4., 15.5. ja 5.6.2024.

Koulutuksesta saat valmiudet

 • Tukea lähetteen saajaa hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita
 • Tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa
 • Hyödyntää toipumisorientaatiota ja motivoivaa haastattelua työtapoina
 • Käyttää mentoroinnin hyödyntämistä linkkihenkilötyössä

Hae mukaan koulutukseen tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:

Vilma Sydänlammi, aluekoordinaattori

vilma.sydanlammi@poske.fi

puh. 040 686 4054

Syksyksi 2023 suunniteltu koulutus siirtyi keväälle 2024

VASA 2 hankkeen järjestämän ja koulutuksesta vastaavan Lapin ammattikorkeakoulun syksylle 2023 suunniteltu koulutus siirrettiin järjestettäväksi kevään 2024 aikana.

VASA 2 hanke vastasi kevään 2023 linkkihenkilökoulutuksen järjestämisestä

Linkkihenkilökoulutuksen käytännön toteutuksesta vastasi Lapin  ammattikorkeakoulu. Koulutus oli 5 opintopisteen laajuinen (135 t). Koulutuksen infopäivä järjestettiin perjantaina 24.2.2023 klo 9–16. Infopäivän lisäksi koulutukseen sisältyi kuusi koulutuspäivää, jotka pidettiin aina klo 9–16. Infopäivä ja kaikki koulutuspäivät toteutettiin ZOOM-yhteydellä. Koulutus käynnistyi 16.3 ja päätöspäivä oli 5.6.2024.

 

 

Sodankylän linkkihenkilökoulutus

Sodankylän linkkihenkilökoulutus toteutettiin Hyvinvointilähete tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa-hankeessa syksyn 2021 ja alkutalven 2022 aikana.

Itä-Lapin linkkihenkilökoulutus

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus käynnistyi lokakuussa 2022 ja se toteutettiin etäkoulutuksena Zoom-etäyhteydellä. Koulutukseen osallistuu 12 koulutettavaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (TtM, psykoterapeutti, Lapin Hyvinvointialue) ja Paula Yliniemi (lehtori, KM, psykoterapeutti, Lapin AMK). Koulutus oli osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistui linkkihenkilöitä joulukuussa 2022.

Seuraava koulutus suunniteltiin alkamaan etätoteutuksena keväällä 2023, VASA- hankkeen toimesta Lapin ammattikorkeakoulun vastatessa koulutuksen käytännön toteutuksesta.