hyvinvointilähete ​​Toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

Hyvinvointilähetteen kohderyhmänä ovat aikuiset henkilöt, joiden tarpeisiin on vaikea vastata olemassa olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Ihminen voi tarvita tukea elämäntapamuutoksissa tai yksinäisyyden lievittämisessä. Hyvinvointilähetteellä tarkoitetaan eri tahojen yhteisesti sopimaa toimintaa, johon sisältyy alla olevat kolme kohtaa:

1. Ammattilaisen ja asiakkaan yhdessä tekemä hyvinvointilähete

Sote-palveluissa tunnistetaan palvelutarpeiden lisäksi ihmisen laajemmat tarpeet hyvinvointia ja terveyttä lisäävään toimintaan. Tarvittaessa ammattilainen tekee lähetteen linkkihenkilölle.

2. Linkkihenkilön tarjoama henkilökohtainen ja määräaikainen tuki

Linkkihenkilö antaa määräaikaista henkilökohtaista tukea askelissa kohti ihmisen omia tavoitteita. Tuen tarkoitus on madaltaa osallistumisen kynnyksiä ja auttaa liittymisessä yhteisön toimintaan.

3. Liittyminen yhteisön hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan

Ihminen löytää tarpeensa mukaista toimintaa ja saa arkeensa lisää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita. Yhteisöä kehitetään vastaamaan entistä paremmin ihmisten hyvinvoinnin tarpeisiin.

Hyviä käytäntöjä

Hyvinvointilähetteen toteutus on aina paikallinen. Täältä löydät esimerkkejä siitä, miten hyvinvointilähete on toteutettu eri alueilla.

Lue lisää

Taustaa ja tutkimustietoa

Hyvinvointilähete on syntynyt Isossa-Britanniassa, missä sitä on myös eniten tutkittu. Täältä löydät lisätietoa toimintamallin vaikuttavuudesta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Haluatko seurata uutisia, jotka käsittelevät hyvinvointilähetettä? Mitä useammassa paikassa uusi toimintamalli otetaan käyttöön, sitä enemmän tietoa tulee saataville.