Hyvinvointilähetetoiminta käynnistyi uusilla alueilla Lapissa

Lapin hyvinvointialueen hallinnoimassa VASA 2-hankkeessa on aloitettu uuden hyvinvointilähetoiminnan koordinaatiomallin pilotointi. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimassa hankkeessa uusina osatoteuttajina vuoden 2024 pilotissa ovat Suomen Punaisen Ristin Lapin piiri, Saura-Säätiö sr ja MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry.

Pilotoinnin tavoitteena on monipuolisesti kehittää hyvinvointilähetetoimintaa Lapissa sekä arvioida lähipalvelualueittain toimivan koordinaation toimintaedellytyksiä. Tärkeimpinä päämäärinä on lisätä lähetteen saajien positiivista mielenterveyttä, kiinnittää lähetetoimintaan paikallisia yhteisöjä sekä vahvistaa lappilaisten ohjautumista hyvinvointia tukevaan, yhteisölliseen toimintaan. Pilotin aikana kerätään tietoa hyvinvointilähetetoiminnan toimivuudesta Lapissa.

Vuoden 2024 aikana pilotoitava koordinaatiomalli, koostuu Lapin hyvinvointialueen ja alueellisten järjestötoimijoiden muodostamasta kollektiivista. Yhteistyön avulla tavoitellaan kaikille lappilaisille saavutettavaa mahdollisuutta hyvinvointilähetetoimintaan. Pilotoitava koordinaatiomalli on syntynyt alueellisen hyvinvointiläheteverkoston yhteistyön tuloksena. Lapin hyvinvointialueen neljän palvelualueen hyvinvointilähetetoiminnasta vastaavat alueelliset järjestötoimijat tiivissä yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lounainen palvelualue
Elina Välimaa
elina.valimaa@lapha.fi
040 6529356

Pohjoinen palvelualue
Sirkka Kellokumpu
sirkka.kellokumpu@punainenristi.fi
040 0703289

Itäinen palvelualue
Tarja Nurmikumpu-Arola
tarja.nurmikumpu-arola@saurasaatio.fi
040 7707473

Kaakkoinen palvelualue
Liisa Väänänen
liisa.vaananen@rovaniemenneuvokas.fi
041 3185281