Ammattilainen, nyt voit kirjata hyvinvointilähetteen!

Hyvinvointilähete on toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin, jonka tavoitteena on tunnistaa sosiaalisista syistä tyypillisesti terveydenhuoltoon hakeutuvat ja tarjota heille tukea ennaltaehkäisevästi, sekä vahvistaa ihmisen hyvinvointia, kuten mielenterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Kohderyhmänä ovat aikuiset, joiden elämänlaadun tekijöinä seura ja arjen mielekäs toiminta ovat keskeisiä. Tarve hyvinvointilähetteelle voi syntyä esimerkiksi yksinäisyyden tai syrjäytyneisyyden kokemuksesta, lievien mielialaoireiden seurauksena tai uudelle paikkakunnalle muuton seurauksena. Hyvinvointilähetteellä lähetteen saaja tuetaan liittymään hyvinvointia lisäävien yhteisöjen pariin ja löytämään mielekästä tekemistä.

Hyvinvointilähete voidaan kirjata esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähete kirjataan ensisijaisesti eKollega -sivustolle ammattilaisen toimesta lähetteensaajan luvalla. Mikäli lähetteentekijä on estynyt tekemään lähetettä tai asiakkaalla on herännyt mielenkiinto hyvinvointilähetettä kohtaa ilman ammattilaisen vastaanottoa, on mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö hyvinvointilähetteen nettisivujen kautta osoitteessa: hyvinvointilahete.fi.

Hyvinvointilähetetoiminta ei korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja, sen vaikutuksia arvioidaan asiakaspalautteella ja positiivisella mielenterveyden mittarilla.

Palvelu on lähetteen saajalle maksuton.

Käy tutustumassa lähetteen tekijän materiaaliin osoitteessa: https://hyvinvointilahete.fi/materiaaleja/

 

Lisätietoja:

Vilma Sydänlammi

vilma.sydanlammi@lapha.fi

040 6864054

 

Elina Välimaa

elina.valimaa@lapha.fi

040 6529356

 

Muita uutisia