VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle on Kolpeneen palvelukeskuksen hallinnoima ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoima hanke

VASA-hanke on rahoitettu Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

VASA-hankkeen kehitystyöhön sisältyy covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin vastaaminen Lapin alueella. Tavoitteina on selvittää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laatia kehittämissuunnitelma palveluihin pääsyn parantamiseksi vuosille 2023–2025. Hankkeessa on kolme kokonaisuutta; investointi 1, investointi 2 ja investointi 4. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus vastaa investointien 1 ja 4 toteutuksesta ja Lapin hyvinvointialue investoinnin 2 toteutuksesta. Käytännön kehittämistyö on käynnistynyt eri osuuksissa elokuun alussa.

Työntekijöiden ja osatoteuttajien esittely

VASA-hankkeen investoinnin 2 osiossa aloitti heinäkuun viimeisellä viikolla kaksi työntekijää. Molemmat ovat Lapin hyvinvointialueen työntekijöitä.

Projektipäällikkö Mari Kaltemaa-Uurtamo (YTM) on toiminut uransa aikana monissa kehittämis- ja hanketehtävissä niin järjestöjen, kunnan kuin valtion palveluksessa. Erilaisin koulutuksin on hankittu vahvistusta kriisityöstä, tuotekehittämisestä, ammatillisesta opettajuudesta ja työyhteisösovittelusta. Asiantuntija-alueeseen kuuluvat lastensuojelun, Ankkuri-toiminnan, lähisuhdeväkivallan vastaisen työn sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelun työalueet.

Suunnittelijana aloittanut Jari Martikainen on koulutukseltaan hallinto- ja valtiotieteiden maisteri. Martikainen on kokenut hanketyöntekijä, joka on työskennellyt useissa hankkeissa yliopisto-, järjestö- ja kuntasektoreilla. Hänellä on vahvan hankeosaamisen lisäksi myös arviointi- ja digiosaamista.

Investoinnin 2 osuudessa on mukana myös osatoteuttajia. Lapin ammattikorkeakoulun osuudessa edistetään Arjen turvaa -toimintamallien juurruttamista ja hyvinvointilähetetoiminnan leviämistä. Arjen turvaa -toimintamallien juurruttamiseen saadaan asiantuntijatukea myös Lapin poliisilaitokselta, joka on myös mallien toteuttamisessa oleellisessa roolissa. Edellä mainittujen mallien pilottialueena toimii Itä-Lapin seutukunta ja alueen osatoteuttaja on Itä-Lapin kuntayhtymä.

Kemin kaupungin osuudessa pilotoidaan yhteisövaikuttavuuden mallia oppilashuollossa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Rovaniemen kaupungin osuus painottuu hyvinvointilähetemallin käyttöönottoon sekä kulttuurihyvinvoinnin näkökulman esilletuomiseen ja pilotointiin.

Järjestönäkökulmaa osioon saadaan Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseltä, jonka asiantuntemus painottuu verkostoyhteistyön kehittämiseen ja järjestöjen osallistamiseen sekä järjestötiedon kokoamisen ja hyödyntämisen edistämiseen.

 

Muita uutisia