Linkkihenkilökoulutus 2022

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus alkoi etätoteutuksena lokakuussa. Koulutukseen osallistuu 12 osallistujaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (lehtori, Lapin AMK) ja Paula Yliniemi (lehtori, Lapin AMK). Koulutus on osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta, jonka osatoteuttajina ovat Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin hyvinvointialue, Lapin AMK, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kemin ja Rovaniemen kaupungit sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Koulutuksen rakenne

Koulutuskokonaisuus toteutuu kokonaan Zoom-etäyhteydellä. Koulutus koostuu viidestä koulutuspäivästä pienryhmäkeskusteluineen sekä mentoroinnista ja koulutuspäivien välisistä oppimistehtävistä. Koulutuspäivien teemoina ovat toipumisorientaatio, dialogisuus osana keskustelua, motivoiva haastattelu työnvälineenä, verkoston merkitys ihmiselle ja osallisuuden tukeminen, saamelainen kulttuuri sekä taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille.

Ensikokemuksia

Linkkihenkilökoulutukseen osallistuneet Eeva Erkinjuntti ja Vilma Portti kertovat toipumisorientaatio-teemaisen ensimmäisen koulutuspäivän olleen teoriaosioltaan hyvin kattava: ”On hyvä, että koulutuspäivien välillä on aikaa sulatella uutta tietoa” osallistujat toteavat. Etätoteutus mahdollistaa osallistumisen ympäri Lappia: ”Vaikka koulutukseen osallistujina olimme toisillemme tuntemattomia, kävi heti alkuun selväksi, että monella on omakohtaistakin kokemusta rinnalla kulkijan tarpeesta tai oman hyvinvoinnin edistämisestä rankan elämänvaiheen jälkeen.”

Koulutuksen osallistuja

”Zoom-yhteys toimi moitteetta koko päivän ja keskustelu pienryhmissä onnistui etänäkin hyvin” koulutukseen osallistunut Vilma Portti toteaa.

Linkkihenkilöitä valmistuu marraskuussa vuoden 2022 aikana Sodankylän koulutuksesta. Koulutus järjestetään osana Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä ajassa – hanketta.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu linkkihenkilöitä joulukuussa 2022. Koulutus järjestetään osana VASA – Vahva sote, Lapin hyvinvointialueen hanketta.

Seuraava koulutus on suunniteltu alkamaan etätoteutuksena keväällä 2023, VASA- hankkeen toimesta Lapin ammattikorkeakoulussa.

 

Hankkeen toimijatahojen logot

Muita uutisia