VASA2 hankkeen aluekoordinaattorit aloittivat tehtävissään 1.4.2023

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle hankkeen toiminta-aika on 1.1.2023-30.6.2025. Hankkeen yhtenä painopisteenä on hyvinvointilähete-toiminmallin kehittäminen ja koordinointi.

Kaakkois- ja Lounais-Lapin alueet

Hyvinvointilähete-toimintamallin aluekoordinaattorina Kaakkois- ja Lounais-Lapin alueilla aloittanut Elina Välimaa on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK) kuntoutuksen asiantuntijan koulutusohjelmasta. Elinan työkokemus koostuu työhyvinvointihankkeesta, päihde- ja mielenterveystyöstä sekä ikääntyneiden hoitotyöstä. Hänellä on myös suuhygienistin (AMK) koulutus ja työkokemusta suun terveydenhuollosta. Elina on valmistumassa parhaillaan mindfulness tunnetaitovalmentajaksi.

elina.valimaa@poske.fi ja 040 652 9356

Itäisen ja Pohjoisen Lapin alue

Hyvinvointilähete-toimintamallin Itäisen ja Pohjoisen Lapin alueella on aloittanut liikunnanohjaaja (AMK) Vilma Sydänlammi, joka opiskelee tällä hetkellä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa hyvinvoinnin parissa. Vilmalla on laaja kokemus järjestö-, hanke- ja kuntatyöstä, viimeisimpänä työskennellyt kuntasektorilla hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden parissa.

vilma.sydanlammi@poske.fi ja 040 686 4054

Muita uutisia