VASA-hankkeessa kehitetään muun muassa matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä toimintamalleja

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella. VASA-hankkeen rahoitus tulee Kestävän kasvun ohjelman pilarista 4, jonka neljästä investoinnista VASA-hankkeessa tehdään kehitystyötä investointien 1, 2 ja 4 osalta.  Investoinnin 2 toteutuksen päävastuu on Lapin hyvinvointialueella. Investoinnissa tehdään suunnittelutyötä paikallisella tasolla ja osallistutaan kansalliseen yhteistyöhön vuoden 2022 aikana. Vuosien 2023–2025 aikana työpaketeissa suunnitellut ja työstetyt menetelmät ja käytännöt otetaan käyttöön ja niitä sovelletaan jatkokehityksessä.

Hyvinvointilähete toiminnan kehittäminen osana hankkeen toimintaa

Vuonna 2022 jatketaan Lapissa jo käytössä olevien haavoittumassa asemassa olevien ryhmien tuen mallien kehittämistä, laajentamista ja yhteensovittamista verkostoyhteistyössä. Malleja ovat hyvinvointilähete sekä Arjen turvaa toimintamallit. Tuetaan nykyisiä organisaatioita toimintamallien ylläpitämisessä ja kehittämisessä, tiedontuotannossa sekä osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tuetaan uusia kuntia ja seutukuntia mallien käyttöönotossa. Tarkennetaan hyvinvointilähetteen sekä Arjen turvaa toimintamallien käyttöönottomahdollisuudet Lapin kunnissa ja seutukunnissa. Suunnitellaan ja järjestetään koulutusta yhteistyössä mallien vastuuorganisaatioiden kanssa. Lisäksi luodaan hyvinvointilähetetoiminalle keskitetty tukitoiminto sekä kehitetään edelleen ja toteutetaan hyvinvointilähete-toimintamalliin liittyvää koulutusta. Hankkeessa tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteille vuosille 2023–2025.

Toimijat

Lapin hyvinvointialue, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Itä-Lapin kuntayhtymä sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit. Arjen Turvan toimintamallien juurruttamiseen saadaan tukea Lapin poliisilaitokselta.

Lisätietoja

projektipäällikkö Mari Kaltemaa-Uurtamo
suunnittelija Jari Martikainen