Investointi 2: Ennaltaehkäisyn vahvistaminen ja ongelmien varhainen tunnistaminen

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella. VASA2-hankkeen rahoitus tulee Kestävän kasvun ohjelman pilarista 4. Investointi 2 osion toteutusaika on 1.1.2023-30.6.2025.

Hyvinvointilähete toiminnan kehittäminen osana hankkeen toimintaa

Vuosina 2023–2025 jatketaan edellisenä vuonna käynnistynyttä hyvinvointilähete toimintamallin kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on mallintaa hyvinvointilähete toimintamalliin oleellisesti kytkeytyvä linkkihenkilökoulutus, jotta sitä voidaan toteuttaa eri puolilla Lappia. Tavoitteisiin kuuluu myös linkkihenkilökoulutuksen läpikäyneiden henkilöiden työssä jaksamisen tukeminen, hyvinvointilähete toiminnan tunnettuuden vahvistaminen järjestötoimijoiden keskuudessa sekä edistää hyvinvointireseptin saaneiden henkilöiden ja järjestöjen kohtauttamista.

Hankkeeseen palkattavien aluekoordinaattorien kautta tuetaan lähipalvelualueiden kuntia, järjestöjä ja muita toimijoita hyvinvointilähetteen käyttöönottamisessa ja koordinoinnissa.

Toimijat

Lapin hyvinvointialue, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Lisätietoja

projektipäällikkö Mari Kaltemaa-Uurtamo
suunnittelija Jari Martikainen