Linkki lappilaiseen hyvinvointiin - hanke 2020 – 2022

Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli, joka tukee ihmistä yhteisöllisin keinoin. Mallissa sovelletaan Iso-Britanniassa kehitettyä ja laajasti käytettyä Social prescribing -toimintamallia ensimmäisenä Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin erilaisissa tarpeissa. Kunnan ja kolmannen sektorin palvelut linkitetään ihmisen tarpeisiin ja toisiinsa, sekä tarjotaan lyhytkestoista henkilökohtaista valmennusta.

Hyvinvointilähete -toimintamallissa on olennaista ihmisen itsensä määrittelemät tarpeet sekä subjektiivisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn parantuminen. Mallissa sovelletaan Iso-Britanniassa kehitettyä ja laajasti käytettyä Social prescribing-toimintamallia ensimmäisenä Suomessa.

Lapin sairaanhoitopiiri hallinnoi hanketta ja kehittämistyössä ovat mukana Kemijärvi Enontekiö, Muonio ja Sodankylä. Hankkeeseen osallistuvat Lapin AMK ja Lapin Yliopisto. Muita sidosryhmiä ovat mm. Poske, Sotu ry, High five hanke (Kemijärvi). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta terveyden edistämisen määrärahoista.

Lisätietoja

Mika Heikkilä Projektipäällikkö 040 358 1762 mika.heikkila@lshp.fi
Tarja Mouhi Projektisuunnittelija 040 678 5747 tarja.mouhi@lshp.fi
Miia Palo Ylilääkäri 040 653 2728 miia.palo@lshp.fi