Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä ajassa - hanke 2021-2022

Hankkeen tavoitteena on hyvinvointilähete -toimintamallin implementointi Sodankylässä. Kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden psyykkinen tai fyysinen hyvinvointi on vaarassa alentua Covid-19 -pandemian johdosta asetettujen rajoitusten vuoksi.

Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa on Sodankylän kunnan hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke. Hanke kuuluu STM:n kansalliseen mielenterveysstrategiaan.

Hankkeen tavoitteena on implementoida hyvinvointilähete -toimintamallia Sodankylässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, joiden psyykkinen tai fyysinen hyvinvointi on vaarassa alentua esimerkiksi Covid-19 -pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Kuntalaisten hyvinvointia alentavia tekijöitä ovat esimerkiksi pitkittynyt yksinäisyys tai kokoontumisrajoitusten vuoksi (esimerkiksi hautajaisissa ja muistotilaisuuksissa) saamatta jäänyt tuki.

Toimintamallissa kuntalainen saa omalta terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen ammattilaiselta hyvinvointilähetteen, joka tarkoittaa mahdollisuutta saada rinnalla kulkijaksi oma hyvinvointilähetti tukemaan tavoitteita, joilla haasteelliseksi koettu elämäntilanne selätetään. Hyvinvointilähetti ei ole terapeutti eikä puolestatekijä vaan kuuntelija, joka omalla myötätuntoisella asenteellaan auttaa saamaan kiinni omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta. Hyvinvointilähetti tapaa lähetteen saanutta esimerkiksi viikoittain korkeintaan puolen vuoden ajan.

Lisätietoja

projektipäällikkö/hyvinvointikoordinaattori Inga Mukku. inga.mukku@sodankyla.fi tai 040 6772122.