Hankkeet

Haluatko tietää lisää erilaisista hyvinvointilähetteeseen liittyvistä hankkeista? Hyvinvointilähetteen toteutus on aina aluekohtainen ja toteutuksessa otetaan huomioon paikalliset resurssit ja erityistarpeet. Alta löydät listauksen eri hankkeista.

Linkki lappilaiseen hyvinvointiin - hanke 2020 – 2022

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin erilaisissa tarpeissa. Kunnan ja kolmannen sektorin palvelut linkitetään ihmisen tarpeisiin ja toisiinsa, sekä tarjotaan lyhytkestoista henkilökohtaista valmennusta.

Lue lisää

Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä ajassa - hanke 2021-2022

Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa on Sodankylän kunnan hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena on implementoida hyvinvointilähete -toimintamallia Sodankylässä.

Lue lisää

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella. Hankkeessa kehitetään muun muassa matalan kynnyksen ennalta ehkäiseviä toimintamalleja.

Lue lisää

VASA2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella. Hankkeen painopisteenä on muun muassa ennaltaehkäisyn vahvistaminen ja ongelmien varhainen tunnistaminen.

Lue lisää