Linkkihenkilökoulutus

Kiinnostaako sinua linkkihenkilöksi ryhtyminen? Tältä sivulta löydät hyödyllistä tietoa linkkihenkilökoulutuksen sisällöstä, periaatteista ja koulutusprosessin kautta opittavista taidoista. Myös linkkihenkilötyölle tärkeä toipumisorientaatio tulee tutuksi.

Koulutusprosessin avulla osaat

 • tukea asiakasta hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntämään ​kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita​
 • tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa​
 • soveltaa dialogisuutta keskustelussa​​
 • tunnistat minkälaisiin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin oma työtapa perustuu
 • käyttää mentorointia oman ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittämisessä ja tukemisessa​

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • Hyvinvointilähete -toimintamalli​
 • Toipumisorientaatio lähestymistapana​
 • Dialogisuus keskustelussa​
 • Huolen puheeksi ottamisen ennakointimenetelmä​
 • Motivoiva haastattelu työvälineenä​​
 • Mentorointi ja vertaistuki oman työn tukena​​
 • Virtun hyödyntäminen omassa työssä

Linkkihenkilötyössä toipumisorientaatio on voimavaralähtöinen ajatusta ohjaava viitekehys. Siinä painottuvat toivo, osallisuus, vastuu/vahvuudet, elämän merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ihmisen sairaus tai toimintakyvyn haasteet eivät ole ihmistä määrittäviä asioita, vaan ihminen voi elää mielekästä elämää ja tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja kokea kuuluvansa tärkeänä osana yhteisöön. (Nordling, 2016, Nordling, Järvinen, & Lähteenlahti. 2015.) Linkkihenkilön ja asiakkaan suhde perustuu tasavertaiseen dialogiseen vuorovaikutukseen, jossa linkkihenkilö toimii rinnallakulkijana ja ohjaa asiakasta sekä toimii asiakkaan omaa toimijuutta vahvistaen ja tukien (Väisänen, Niemelä & Suua, 2009; Arnkil & Erikson, 2012). Tähän kytkeytyy työtapana motivoiva haastattelu, jossa tavoitteena on auttaa ihmisiä ratkaisemaan sellaisia motiiviristiriitoja, jotka ehkäisevät myönteisiä käyttäytymismuutoksia (Oksanen, 2014). Tavoitteena on, että asiakas löytää yhteisöllisestä toiminnasta oman paikkansa ja kokee oman hyvinvointinsa vahvistuvan yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistuessa. Lisäksi mentorointi on olennainen osa koulutusta, jolla tuetaan ammatillista työskentelyä ja mahdollistetaan vertaistuki.

Tulevat ja käynnissä olevat koulutukset

Sodankylässä on käynnissä linkkihenkilökoulutus

Sodankylässä on käynnissä linkkihenkilökoulutus, joka toteutetaan Hyvinvointilähete tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa-hankeessa syksyn 2021 ja alkutalven 2022 aikana. Lisätietoja Sodankylän hyvinvointikoordinaattori Inga Mukulta p. 040 6772 122

Itä-Lapin linkkihenkilökoulutus

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus käynnistyi lokakuussa 2022 ja se toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-etäyhteydellä. Koulutukseen osallistuu 12 koulutettavaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (TtM, psykoterapeutti, Lapin Hyvinvointialue) ja Paula Yliniemi (lehtori, KM, psykoterapeutti, Lapin AMK). Koulutus on osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu linkkihenkilöitä joulukuussa 2022.

Seuraava koulutus on suunniteltu alkamaan etätoteutuksena keväällä 2023, VASA- hankkeen toimesta Lapin ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja koulutuksesta:

Kevään 2023 linkkihenkilökoulutus on käynnissä

Linkkihenkilökoulutuksen käytännön toteutuksesta vastaa Lapin  ammattikorkeakoulu. Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen (135 t). Koulutuksen infopäivä järjestettiin perjantaina 24.2.2023 klo 9–16. Infopäivän lisäksi koulutuksessa on kuusi koulutuspäivää, jotka pidetään aina klo 9–16. Infopäivä ja kaikki koulutuspäivät toteutetaan ZOOM-yhteydellä. Koulutus käynnistyi 16.3 ja päätöspäivä on 5.6

Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2023. Koulutuksen ajankohdan varmistuessa siitä tiedotetaan tällä sivustolla.

Lisätietoja koulutuksesta:

Paula Yliniemi

Lehtori

Psyk.esh, sho, KM, psykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja

Lapin AMK

Puh. 0400 346149, paula.yliniemi@lapinamk.fi

Anne-Mari Savukoski

TtM (opettajakoulutusohjelma), psykoterapeutti

savukoski.anne@gmail.com