Mikä on linkkihenkilö ja miten sellaiseksi voi ryhtyä?

Linkkihenkilöt ovat avaintoimijoita, joita voidaan kutsua myös hyvinvointivalmentajiksi tai hyvinvointiläheteiksi. Linkkihenkilöllä tulee olla hyvä tietämys alueen mahdollisuuksista niin kolmannen sektorin kuin muunkin yhteisön toiminnan osalta. Myös valmiudet itsenäiseen työskentelyyn, ihmisen tavoitteiden tukemiseen sekä yhteisön aktivoimiseen ovat tarpeen.

Linkkihenkilötyötä tehdään työ- tai palkkionsaaja suhteessa, ja olet vakuutettu tehdessäsi linkkihenkilötyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit solmia oman kuntasi kanssa sopimuksen linkkihenkilötyöstä, jossa sinulle ohjataan hyvinvointilähetteen saanut asiakas ja aloitat hänen kanssa yhteisen määräaikaisen prosessin. Mikäli toimit työntekijänä kunnassa, seurakunnassa tai jossakin järjestössä, on mahdollista, että voit toimia linkkihenkilönä osana työtäsi. Hyvinvointilähetteen käyttöön ottanut kunta voi maksaa toiminnasta aiheutuvista kuluista korvauksen esim. järjestölle.

Keskeinen menetelmä hyvinvointilähetteen saaneen henkilön kanssa työskentelyssä on dialoginen keskustelu ja motivoiva haastattelu. Linkkihenkilö ei neuvo tai ohjaa, vaan kohtaa asiakkaan vertaisena ja toimii asiakkaan omaa toimijuutta tukien. Kun lähetteen saanut asiakas tulee kuulluksi, kohdatuksi ja tuntee olevansa arvokas sellaisenaan, voi hänellä herätä myös halu liittyä johonkin kodin ulkopuolella olevaan toimintaan. Linkkihenkilö tukee asiakasta niissä askeleissa, jotka hän on valmis ottamaan ja kulkee sovitun ajan asiakkaan rinnalla.

Piirretty kuva jossa kaksi henkilöä

Haluatko alkaa linkkihenkilöksi?

Tutustu tarkemmin linkkihenkilökoulutukseen.

Katso koulutukset

Soveltuvuus linkkihenkilöksi

Linkkihenkilön tarjoama tuki perustuu kykyyn kohdata asiakas yksilönä.

Lämmin sydän ja taito kuunnella

Lämmin sydän ja taito kuunnella

Linkkihenkilönä voi toimia linkkihenkilökoulutuksen suorittanut henkilö. Koulutukseen tulevilta ei edellytetä aikaisempaa sosiaali- tai terveydenhuollon koulutusta. Sen sijaan tarpeen on omistaa lämmin sydän ja taito kuunnella.

Lapin AMK:n rooli

Lapin AMK:n rooli

Linkkihenkilökoulutusta on järjestetty erilaisten hankkeiden toimesta ja vastuullisena kouluttajana on toiminut Lapin ammattikorkeakoulu. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä (noin 130 tuntia).

Käytännönläheistä tukemista

Käytännönläheistä tukemista

Linkkihenkilön antama tuki on määräaikaista, muodoltaan vapaata käytännönläheistä tukemista ja linkkihenkilön verkostojen hyödyntämistä asiakkaan tarpeisiin.

Linkkihenkilöiden kertomaa

Lisätietoa linkkihenkilökoulutuksesta

Täältä löydät lisätietoa linkkihenkilötyöstä sekä tulevista että käynnissä olevista koulutuksista.