Ehkäisevää tukea, jotta ongelmat eivät kasautuisi

Hyvinvointilähete tarjoaa eri elämäntilanteissa oleville aikuisille ehkäisevää tukea. Linkkihenkilön tuki on luonteeltaan täydentävää, ja se voi kohdistua niin työnhakuun kuin harrastuksiinkin. Tuki perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin ja arvoihin.

Monenlaisiin elämäntilanteisiin, eri ikäisille aikuisille

Hyvinvointilähete soveltuu tukimuodoksi monenlaisiin elämäntilanteisiin eri ikäisille aikuisille. Tuen on tarkoitus olla ehkäisevää; lähete on hyvä kirjoittaa ennen kuin ongelmat kasautuvat. Toisaalta hyvinvointilähetteen voi vastaanottaa missä elämänvaiheessa tahansa, eikä lähete estä sosiaali- ja terveyspalveluiden saamista. Linkkihenkilön tuki on täydentävää, ja voi kohdistua eri elämän osa-alueisiin kuten työnhaun tilanteeseen, harrastuksiin tai sosiaalisiin suhteisiin. Linkkihenkilön tuki on lähempänä vertaistukea kuin ammatillista palvelua. Se on rinnalla kulkemista ja asiakkaan omien elämäntavoitteiden ja -arvojen suuntaista.

Miten kunta voi ottaa hyvinvointilähetteen käyttöön

Hyvinvointilähetteen käyttäänotossa on neljä vaihetta suunnittelusta toteutukseen ja juurruttamisesta seurantaan.

Lue lisää

Heräsikö kysyttävää hyvinvointilähetteestä?

Mari Kaltemaa-Uurtamo, Projektipäällikkö 040 624 8637 mari.kaltemaa-uurtamo@lapha.fi 

Itäisen ja Pohjoisen Lapin lähipalvelualueet

Vilma Sydänlammi, Aluekoordinaattori

040 686 4054 vilma.sydanlammi@poske.fi

Kaakkoisen ja Lounaisen Lapin lähipalvelualueet

Elina Välimaa, Aluekoordinaattori

040 652 9356

elina.valimaa@poske.fi