Ehkäisevää tukea, jotta ongelmat eivät kasautuisi

Hyvinvointilähete tarjoaa eri elämäntilanteissa oleville aikuisille ehkäisevää tukea. Linkkihenkilön tuki on luonteeltaan täydentävää, ja se voi kohdistua niin työnhakuun kuin harrastuksiinkin. Tuki perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin ja arvoihin.

Monenlaisiin elämäntilanteisiin, eri ikäisille aikuisille

Hyvinvointilähete soveltuu tukimuodoksi monenlaisiin elämäntilanteisiin eri ikäisille aikuisille. Tuen on tarkoitus olla ehkäisevää; lähete on hyvä kirjoittaa ennen kuin ongelmat kasautuvat. Toisaalta hyvinvointilähetteen voi vastaanottaa missä elämänvaiheessa tahansa, eikä lähete estä sosiaali- ja terveyspalveluiden saamista. Linkkihenkilön tuki on täydentävää, ja voi kohdistua eri elämän osa-alueisiin kuten työnhaun tilanteeseen, harrastuksiin tai sosiaalisiin suhteisiin. Linkkihenkilön tuki on lähempänä vertaistukea kuin ammatillista palvelua. Se on rinnalla kulkemista ja asiakkaan omien elämäntavoitteiden ja -arvojen suuntaista.

Miten kunta voi ottaa hyvinvointilähetteen käyttöön

Hyvinvointilähetteen käyttäänotossa on neljä vaihetta suunnittelusta toteutukseen ja juurruttamisesta seurantaan.

Lue lisää

Heräsikö kysyttävää hyvinvointilähetteestä?

Mika Heikkilä Projektipäällikkö 040 358 1762 mika.heikkila@lshp.fi
Tarja Mouhi Projektisuunnittelija 040 678 5747 tarja.mouhi@lshp.fi
Miia Palo Ylilääkäri 040 653 2728 miia.palo@lshp.fi